ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
€2700.00(Σύνολο)
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 80ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 500ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 5 μήνες1η ΔΟΣΗ (Θεωρίας) 400€2η ΔΟΣΗ (Πρακτικής) 2300€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
€2400.00/month
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 80ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 500ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 5 μήνες1η ΔΟΣΗ (Θεωρίας) 400€2η ΔΟΣΗ (Πρακτικής) 2000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
€2700.00/month
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 80ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 500ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 5 μήνες1η ΔΟΣΗ (Θεωρίας) 400€2η ΔΟΣΗ (Πρακτικής) 2300€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
€2400.00/month
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 80ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 500ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 5 μήνες1η ΔΟΣΗ (Θεωρίας) 400€2η ΔΟΣΗ (Πρακτικής) 2000€