VOUCHER 2023 (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζόμενων μισθωτών, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 150.000 εργαζομένων/μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και την πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της παρούσας δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε εργαζόμενους/μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανειδίκευσή του (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Περιγραφή του έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6073/125, (ΦΕΚ 5961/B/22.11.2022) Απόφαση ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. και με την υπ’ αρ. 6511/130, (ΦΕΚ 6457/Β/17.12.2022) τροποποίηση αυτής, προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 ωφελούμενοι.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0″ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης-NextGenerationEU”.

Ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμεί, από το σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι.και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. ανάλογα με το εκπαιδευτικό του προφίλ.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

Η γλώσσα στην οποία υλοποιούνται κατά κανόνα τα προγράμματα είναι η ελληνική. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) αναπτύσσεται στην ελληνική γλώσσα. Εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα είναι δυνατό να διατίθεται, όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο. Δύναται να υλοποιούνται προγράμματα αμιγώς στην αγγλική γλώσσα.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης. Μετά την υποβολή της αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την πρόσκληση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, στην οποία δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, για τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που επιλέγουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κλπ, για το περιεχόμενο του προγράμματος, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και τον πάροχο κατάρτισης.

Κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στο άρθρο 34 παρ.2 του Ν.4921/2022 (ΦΕΚ:75/Α/18.4.2022), δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούμενος σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όποιος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Οι εργαζόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση έναρξης του τμήματος. Σημειώνεται ότι, η εργασία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Π.Σ. Εργάνη).

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν(όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας,όπου απαιτείται κλπ) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενων Εργαζομένων

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Αρχική > Εκπαίδευση > Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο >Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζόμενων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».  Εφιστάται η προσοχή των εργαζομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στην αίτηση έχουν αναγραφεί λάθος στοιχεία, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, αφού ακυρώσουν την προηγούμενη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των θέσεων ή δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων.
2. Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του, επί ποινή αποκλεισμού, και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει,μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του.
· Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
· Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών,καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
· Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
· Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
· Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ελέγχεται αυτόματα η εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και το κριτήριο της ηλικίας και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.
3. Να “διαφυλάξει” την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, επιταγή κατάρτισης ,κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει, από την 22/12/2022.

Επισημαίνεται ότι:
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α., την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και τους Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης που συμμετέχουν στο έργο,για την περαιτέρω επεξεργασία,των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κατηγορία *

Νέα μέσω inbox

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα Voucher