VOUCHER 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Το πρόγραμμα κατάρτισης και Πιστοποίησης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών στοχεύει στην αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων με επιταγή κατάρτισης και μέσω της Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, ενώ η υλοποίηση του γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL συνεργάζεται με την πλατφόρμα : www.elearningclass.gr
Όσοι έχετε λάβει ήδη τους κωδικούς σας μπορείτε να εισέλθετε εδώ

Δικαιούχοι Προγράμματος
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι ακόλουθοι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες:
✔  Οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
✔  Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
✔  Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
✔  Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
✔  Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
✔ Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Εκπαιδευτικό Επίδομα & Πιστοποίηση
Το εκπαιδευτικό επίδομα του κάθε ωφελούμενου ανέρχεται στο ποσό των 600,00€, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται και πιστοποίηση βάση των θεματικών ενοτήτων που οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν η οποία είναι προαιρετική.

Διάρκεια Προγράμματος & Θεματικές Ενότητες
100 ώρες μέσω της τηλεκατάρτισης στις Θεματικές Ενότητες:
1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, ως εκ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζεται από το ΥΠΟΙΚ. Προκειμένου να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
(Έναρξη υποβολής 09/04/2020 έως 16/04/2020 και ώρα 23:59)

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στην ιστοσελίδα του έργου: https://elearning.yeka.gr. Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής.
2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

3. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
4. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων
5. Να αποθηκεύσει το Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
6. Να στείλει ένα τυποποιημένο email στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL (info@e-sl.gr) έχοντας επισυνάψει τον παραπάνω ΚΩΔΙΚΟ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
(Έναρξη υποβολής 09/04/2020 έως 20/04/2020 και ώρα 15:00)
Να εξουσιοδοτήσει απευθείας τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL, προκειμένου αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:
Α) να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:
1. το ΑΦΜ του ωφελούμενου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.
2. στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
3. στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
B) Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.
Γ) Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.
Δ) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

 
Πώς θα πάρεις μέρος στο πρόγραμμα;
Ανεξάρτητα ποια από τις δύο παραπάνω διαδικασίες επιλέξεις, μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί σε όλα τα στάδια.
 
 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κατηγορία *

Νέα μέσω inbox

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα Voucher